Przeciwnica

Sołtys: Paweł Rataj

Przeciwnica jest to wieś położona w północno zachodniej części gminy, o powierzchni 171 hektarów, w skład sołectwa wchodzą również miejscowości takie jak Dołęga , która słynie z już nieistniejącej przeprawy promowej Kiszewo-Dołęga jak i Ruks – ruiny wodnego młyna. Przeciwnice zamieszkuje  33 mieszkańców. Mieszka tam więcej kobiet –17 , mężczyzn jest 16, 6. z mieszkańców nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Na terenie Przeciwnicy działają 2 firmy. Okolica obfituje w dobra natury takie jak: jagody, grzyby, maliny, jeżyny, można także zbierać różne zioła. Bogactwo lasów i polnych dróżek sprzyja uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej.