Popówko

Sołtys: Dorota Miężał

Bardzo dawno temu, bo w XIV wieku Popowo i Popówko stanowiły jedną wieś, która należała do kapituły poznańskiej, a więc Kościoła. Na rok 1423 datuje się pierwszy dokument (w oparciu o późniejszą jego kopię), z którego dowiadujemy się o podziale wsi na część większą i mniejszą (Popowo i Popówko). Między 1430 a 1559 wieś stanowiła własność Szamotulskich oraz Danaborskich. Najstarszym znanym nam przedstawicielem Szamotulskich, który był właścicielem Popówka w 1430 roku jest Wincenty. Od 1559 właściciele wsi często się zmieniali. Pod koniec XVI wieku Popówko, podobnie jak Popowo należało do rodziny Broniewskich, a prawie 200 lat później do Kajetana Morawskiego. W XIX wieku swoje dobra na terenie Popówka posiadała rodzina Żółtowskich, które zachowała aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Za życia Kajetana Morawskiego – czyli w połowie XVIII wieku – przeprowadzono w Popówku lustrację majątku, z której wynika, że znajdowały się tu wówczas: dwie obory, stajnia, wozownia, gorzelnia, owczarnia oraz młyn. W połowie XIX wieku prowadzono tu dobrze prosperującą hodowlę bydła oraz owiec. W tym czasie wieś zamieszkiwało 190 osób w 10 domach, a w 1931 roku były to już 424 osoby w 19 domach. Do XXI wieku niewiele się pod tym względem zmieniło – w 2023 roku zameldowanych tu było 433 ludzi.

We wsi działa lokalny klub piłkarski „Błysk-Popówko”, Koło Łowieckie nr 52 „Szarak”, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna.

facebook sołectwa Popówko