Podlesie

Sołtys: Stefan Przymusiński

W 1931 roku w Podlesiu żyło 167 ludzi zamieszkałych w 33 domach. Liczba mieszkańców wsi na przestrzeni kolejnych 90 lat bardzo zmalała, osiągając liczbę 70 osób w 2023 roku.