Pacholewo

Sołtys: Agnieszka Zydorczak

Po raz pierwszy w źródłach Pacholewo pojawia się w oryginalnym dokumencie z 1396 roku. Wówczas właścicielem był Mikołaj Pacholewski, którego rodzina nazwisko przyjęła od nazwy miejscowości. Nazwa wsi w zachowanej średniowiecznej dokumentacji źródłowej brzmi także jako Pakcholewo. Ok. 1435 roku część Pacholewa została zakupiona przez Sędziwoja Wojnowskiego. Prawdopodobnie z biegiem lat jego rodzina przejęła całość wsi i zachowała ją co najmniej do końca XVI wieku. Nie wiemy nic o właścicielach wsi w wieku XVII i w pierwszej połowie XVIII. Pod koniec wieku XVIII Pacholewo miało kolejno trzech właścicieli: Stanisława Mycielskiego, generała Jana Lipskiego i Jana Klugla. W XIX wieku działał tu folwark, który stanowił część dominium objezierskiego.

W połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku Pacholewo zamieszkiwało prawie 400 osób w 24 domach. W 1931 roku w części folwarcznej i wiejskiej żyło tu 358 ludzi zamieszkujących 27 domów. Niestety na przestrzeni kolejnych 90 lat liczba mieszkańców Pacholewa wyraźnie zmalała do 196 w 2023 roku.

         Na terenie wsi przy drodze prowadzącej do Rożnowa znajduje się neoklasycystyczna kaplica wybudowana wg projektu Stanisława Boreckiego w 1910 roku.

         Nad bezpieczeństwem mieszkańców Pacholewa czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieszkanki wsi organizują się w ramach Koła Gospodyń Wiejskich.