Ocieszyn

Sołtys: Błażej Pacholski

Najstarsza wzmianka o Ocieszynie widnieje w dokumencie z 1337 roku wraz z jego prawdopodobnym właścicielem – Niemysławem. W źródłach wieś widnieje także pod nazwami Wojcieszyn, Ojcieszn czy Ocieszyno. Nie wiadomo czy owy Niemysław jest spokrewniony z późniejszymi właścicielami wsi – Ocieskimi, herbu Jastrzębiec. Już przed 1580 rokiem i po 1770 roku Ocieszyn stanowił własność Objezierskich, herbu Nałęcz. W drugiej połowie XIX wieku majątek przeszedł w posiadanie m.in. Pani Czachórskiej, a później Tadeusza Skrzydlewskiego. Rodzina ostatniego zachowała posiadanie do 1939 roku.

W 1931 roku w części wiejskiej Ocieszyna żyło 82 ludzi zamieszkujących 10 domów, a w części dworskiej 193 osoby w 11 domach. W 2023 roku w Ocieszynie mieszkało 357 ludzi.

W Ocieszynie znajduje się dworek wzniesiony w końcu XVIII wieku. Od kilku lat remontowany przez prywatnych właścicieli pod kontrolą konserwatora zabytków. We wsi znajduje się także zabytkowa kaplica z drugiej połowy XIX wieku.

W Ocieszynie działa Ochotnicza Straż Pożarna.

Ocieszyn Facebook