Niemieczkowo

Sołtys: Piotr Krzysztofczyk

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1361 roku pod nazwą Nemeczkowo. W średniowieczu znana była także jako Nyemeczkowo Maior (Niemieczkowo większe bądź duże). W 1361 roku żył tu rycerz o imieniu Jarota. Nie wiadomo czy jest spokrewniony z Niemieczkowskimi, herbu Przosna, którzy posiadali wieś co najmniej od 1386 roku aż pod koniec XVII wieku. Prawdopodobnie w XIX wieku lub pod koniec XVIII majątek przejęli Raczyńscy, a ostatnim właścicielem z tego rodu był hrabia Zygmunt Raczyński, zmarły w 1937 roku.

W 1931 roku w Niemieczkowie żyło 281 mieszkańców w 12 domach. W 2023 było to już tylko 59 mieszkańców w całej wsi.

Swoją siedzibę we wsi ma fundacja „Pańska Łaska” pomagająca zwierzętom, w szczególności koniom.