Kiszewo

Sołtys: Dorota Biedna

Kiszewo to gniazdo rodzinne państwa Kiszewskich, herbu Dryja. Najstarsza wzmianka źródłowa o wsi pochodzi z XVI-wiecznej kopii dokumentu z 1284 roku, gdzie widnieje pod nazwą Okisovo. W późniejszych latach średniowiecza pojawia się także pod nazwami: Kyszkowo, Kysow, czy wreszcie Kiszewo. W 1602 roku Stanisław Kiszewski zlecił tu budowę drewnianego kościoła, który miał zastąpić istniejący wcześniej także drewniany budynek. Obecność świątyni świadczy o ważności ośrodka wiejskiego. Nowy kościół niestety spłonął w 1823 roku. Kiszewscy posiadali wieś do początków XVII wieku, kiedy to przejęli ją Mierzewscy w ramach spadku, lub drogą kupna.

       Wg. danych spisów powszechnych przeprowadzonych w dwudziestoleciu międzywojennym w 1921 roku Kiszewo zamieszkiwało 763 ludzi w 1921 roku w 108 domach. Do 1931 roku liczba ludności spadła do 718 osób osiadłych w 109 domach. W kolejnych dekadach liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu. W 2023 wynosiła ona wg danych meldunkowych 358 osób.

            W Kiszewie działa oddziaiooł Ochotniczej Straży Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich.