Kiszewko

Sołtys: Katarzyna Tomaszewska

 Najstarsze źródła wzmiankujące Kiszewko pochodzą z XV wieku. Zapisano w nich wieś o nazwach Minor Kyschewo i Kiszewo Minus, a więc „Małe Kiszewo”. Pod koniec XVII wieku założono w Kiszewku osadę olenderską zamieszkaną przez osadników z północnozachodnich Niemiec i Niderlandów. Spowodowało to, że ludność Kiszewka stała się w przeważnej części niemiecka.

Wg danych ze spisów powszechnych przeprowadzonych w Drugiej Rzeczypospolitej w 1921 roku w Kiszewku mieszkało 214 osób w 38 domach. W 1931 z kolei żyło tu 250 ludzi w 32 domach. W 2023 roku z kolei wg danych meldunkowych było to 167 osób.

W Kiszewku prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich.