Górka

Sołtys: Agnieszka Kubat

Najstarsza wzmianka źródłowa o Górce pochodzi z roku 1388. Pisano o niej także pod nazwą Gorka lub Gora. Wieś należała do parafii w Objezierzu, a jej pierwszym znanym właścicielem jest prawdopodobnie Bodzęta Gorzecki lub Jordanowski. W XV i XVI wieku wieś należała do rodzin pieczętujących się herbami Łodzia i Leszczyc. W 1778 roku folwark należał do Mateusza Kuczborskiego i jego żony Franciszki. Kuczborscy zachowali ten majątek do 1842 roku. Następnie do 1854 roku należał on do Ignacego Głogowskiego, a do 1875 do Antoniego Błociszewskiego. Ostatnim polskim właścicielem był do 1884 Seweryn Milęcki. Później władze pruskie rozpoczęły działalność kolonizacyjną, wskutek czego Górka przeszła w ręce niemieckie. W polskie ręce dwór w Górce wrócił w 1921 roku, gdy kupił go od Ryszarda Baumana Stanisław Wilemski. Jego rodzina posiadłość zachowała do początku okupacji niemieckiej w 1939 roku.

Wspomniany dwór został wybudowany prawdopodobnie około 1850 roku, z inicjatywy Ignacego Głogowskiego lub Antoniego Błociszewskiego. Park wokół dworu jest najprawdopodobniej dużo młodszy, gdyż przypuszcza się, że został założony przez Ryszarda Cattiena, niemieckiego właściciela około roku 1890. Dziś jest opuszczony, niszczeje i wymaga remontu.

W 1931 w części dworskiej i wiejskiej Górkę zamieszkiwało 360 osób w 23 domach. W 2023 roku mieszkało tu 308 osób.

Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej.