Gołębowo

Sołtys: Magdalena Przybylska

Pierwsze znane nam źródło, które dotyczy wsi o nazwie Gołębowo, pochodzi z 1485 roku. Z początku należała ona do parafii świętego Ducha pod Obornikami, a jej właścicielami byli państwo Gołascy, herbu Jastrzębiec. W 1496 roku Gołascy sprzedali ją rodzinie Worowskich, którzy zachowali posiadanie do końca XVI wieku. W 1611 roku posiadał na jej terenie dobra Stanisław Objezierski, herbu Nałęcz. Na przełomie wieków XVIII i XIX Gołębowo należało do rodziny Czachórskich, którzy prawdopodobnie w posagu Józefy Czachórskiej przekazali go rodzinie Skrzydlewskich z Ocieszyna. Skrzydlewscy zachowali wieś przynajmniej do 1885 roku. W 1899 roku wieś i folwark znajdowały się już w rękach Niemca, Kurta von Schmude, a w 1902 Kurta von Bernuth. Mimo zmiany właścicieli na Niemców, wieś w dużej mierze uniknęła germanizacji. W 1913 roku majątek kupił Witold Chrzanowski, a po jego śmierci w 1917 roku poprzez wdowę po nim Izabelę, przeszedł w posiadanie państwa Chorzemskich. Ci z kolei utracili majątek w 1939 roku, kiedy został przejęty przez niemiecką administrację poligonu w Biedrusku.

Dworek, który zachował się do naszych czasów, ma powierzchnie użytkową o rozmiarach 383m2. Powstał w pierwszej połowie XIX wieku i mieści się we wschodniej części folwarku gołębowskiego. Dziś budynek znajduje się w złym stanie i od dziesięcioleci wymaga generalnego remontu.

W 2023 roku w Gołębowie zameldowanych było 111 osób.

Mieszkanki wsi angażują się w działalność lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.