Gołaszyn

Sołtys: Aleksandra Łukaszyk

Pierwsza źródłowa wzmianka na temat Gołaszyna pochodzi z 1387 roku. Wówczas wieś należała do parafii św. Ducha nieopodal Obornik. Pierwszym znanym właścicielem wsi był Jan Gołaski, herbu Jastrzębiec, którego rodzina zachowała dobra do XVI wieku. Na terenie Gołaszyna znajduje się dwór z drugiej połowy XIX wieku. W 1881 roku należał on do rodziny Swinarskich i w tym też roku sprzedali go oni rodzinie niemieckiej. W dwudziestoleciu międzywojennym należał do Korczyńskich, a później Żarnowskich. Dziś jest opuszczony i w bardzo złym stanie. Wokół budynku znajdują się resztki zdewastowanego parku, a sam dwór jest dla odwiedzających dostępny wyłącznie z zewnątrz.

 W 1931 roku w Gołaszynie żyło 353 ludzi zamieszkujących 22 domy. W 2021 roku było to 359 zameldowanych mieszkańców.

            We wsi prężnie rozwija się działalność lokalnego Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich.