Chrustowo

Sołtys: Lucyna Chudzicka

W najstarszym odczytanym dokumencie, pochodzącym z 1388 roku widnieje jako Chrostowo, z kolei w dokumencie z 1449 roku jako Chrostow. Nazwa wsi pochodzi od malowniczych nadrzecznych gąszczy i zarośli, zwanych dawno temu chrustem. Przynajmniej do 1580 roku Chrustowo stanowiło własność klasztoru joannitów z Poznania. Jeszcze nie wiadomo nic o dziejach wsi i jej właścicielach w wiekach XVII i XVIII, możliwe jednak, że Joannici zachowali wieś do czasu zaborów. Sugeruje nam to fakt, że w 1832 roku zmarł tu ostatni komandor komandorii poznańskiej kawalerów maltańskich, a w roku 1845 wieś stanowiła własność rządu pruskiego. Może to oznaczać, że rząd pruski przejął ziemie zakonu przed 1845 rokiem w ramach sekularyzacji dóbr kościelnych i zakonnych.

Wg danych ze spisów powszechnych przeprowadzonych w 1921 i 1931 roku Chrustowo jest podzielone na część wiejską i dworską. W 1931 roku w obu częściach Chrustowo było zasiedlone przez 311 osób, które zamieszkiwały 26 domów. W 2023 roku we wsi zameldowanych było 345 ludzi.

Nad bezpieczeństwem pożarowym mieszkańców wsi czuwa oddział Ochotniczej Straży Pożarnej.

Chrustowo Facebook