Bąbliniec

Sołtys: Andrzej Ilski

Wieś po 1906 roku została wydzielona z Bąblina (patrz. Bąblin). W 1921 roku mieszkało tu 133 ludzi w 20 domach, a w 1931 roku żyło tu 132 ludzi w 22 domach. Z kolei w 2023 roku liczba zameldowanych w Bąblińcu osób wynosiła 103.

Na terenie Bąblińca działa stowarzyszenie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej, gdzie ma swój budynek, w którym odbywają się nabożeństwa i rekolekcje.