Fundusze Celowe

Edukacja mieszkańców gminy Oborniki poprzez działania podnoszące ich świadomość ekologiczną

Edukacja mieszkańców gminy Oborniki poprzez działania podnoszące ich świadomość ekologiczną

Edukacja mieszkańców gminy Oborniki poprzez działania podnoszące ich świadomość ekologiczną dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 72 536,40 zł

Edukacja Ekologiczna