Aktualności

Konkurs na przygotowanie logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Konkurs na przygotowanie logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, ujmującą w sposób syntetyczny, a zarazem czytelny charakter Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Logotyp swoim wyglądem powinien komponować się z logotypem Kolei Wielkopolskich. Znaki umieszczane będą na infrastrukturze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (dworce i przystanki oraz tabor).

Nagroda główna w konkursie to 7000 zł brutto. Ponadto komisja konkursowa przyzna dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł brutto. Autor wygranej pracy otrzyma również 5000 zł brutto za przygotowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej na podstawie projektu logotypu.

Zgłoszenia można przesyłać do 19 grudnia. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 grudnia.

 

Link do wszystkich załączników