Ankieta

Jesteśmy studentkami kierunku Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i przygotowujemy projekt dyplomowy pt. „Burmistrz - styl zarządzania a oczekiwania wspólnoty samorządowej na przykładzie Gminy Oborniki”. Zwracamy się do Pani/ Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, której wyniki badań posłużą wyłącznie do przygotowania wyżej wspomnianego projektu dyplomowego. Zapewniamy, że badania są prowadzone anonimowo z zachowaniem dobrowolności. Bardzo prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

kobieta62%
mężczyzna38%
18-30 lat21%
31-40 lat25%
41-50 lat24%
51-60 lat16%
powyżej 60 lat14%
podstawowe1%
średnie43%
wyższe51%
zawodowe5%
11-20 lat4%
5-10 lat4%
od urodzenia64%
poniżej 5 lat3%
powyżej 20 lat25%
tak100%
nie6%
tak94%
nie16%
tak84%
cechami charakteru47%
programem wyborczym53%
nie3%
raczej tak33%
trudno powiedzieć8%
zdecydowanie nie1%
zdecydowanie tak55%
nie5%
raczej tak51%
trudno powiedzieć6%
zdecydowanie nie4%
zdecydowanie tak33%
nie47%
raczej tak8%
trudno powiedzieć29%
zdecydowanie nie8%
zdecydowanie tak8%
dbanie o rozwój35%
inne (co?)15%
większa współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami15%
większe zrozumienie potrzeb mieszkańców35%
bezpieczeństwo14%
inne (jakie?)4%
inwestycje47%
ochrona środowiska8%
ochrona zdrowia16%
oświata10%
branie odpowiedzialności za swoją pracę9%
inne (jakie?)4%
podnoszenie swoich umiejętności2%
realizacja programu wyborczego25%
wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i pracowników60%
inne (jakie?)6%
konsekwentność12%
kontaktowość14%
odpowiedzialność25%
uczciwość44%
nie3%
raczej tak51%
trudno powiedzieć24%
zdecydowanie nie3%
zdecydowanie tak19%
bardzo dobrze38%
dobrze37%
raczej dobrze18%
trudno powiedzieć3%
zdecydowanie źle2%
źle1%
nie3%
raczej tak18%
trudno powiedzieć3%
zdecydowanie tak75%
nie61%
tak39%
nie3%
raczej tak60%
trudno powiedzieć12%
zdecydowanie nie1%
zdecydowanie tak25%
nie5%
tak95%
inne (jakie?)13%
internet75%
prasa11%
telewizja1%

Strona główna