Aktualności

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

ZUS zwaloryzował konta ubezpieczonych

O 450 mld zł zwiększył się stan kont i subkont ubezpieczonych w wyniku rocznej waloryzacji składek, która została przeprowadzona w czerwcu. Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł niemal 281 mld zł.

Jak co roku w czerwcu ZUS waloryzuje kapitał emerytalny ok. 24 milionów Polaków, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Środki wzrosły o określony procent.

ZUS zakończył proces waloryzacji rocznych: składek emerytalnych, kapitału początkowego i środków na subkoncie. Wskaźniki waloryzacji składek i waloryzacji subkonta przekładają się na wysokość przyszłej emerytury. Do waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia 2022 r. przyjęto wskaźnik 114,40 proc. dla składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie i 109,20 proc. dla środków zewidencjonowanych na subkoncie. Łącznie o ponad 450 mld zł zwiększył się kapitał na kontach ubezpieczonych. Dla porównania zeszłoroczny przyrost wyniósł niemal 281 mld zł.

Dane z dokonanych waloryzacji rocznych będą w najbliższych dniach udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kolejnym krokiem jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który choćby przez chwilę podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie w ZUS zaewidencjonowano choćby jedną składkę.

 

Z informacji z ZUS każdy adresat dowie się, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej przez ZUS co roku waloryzacji.  Tak jak w ubiegłym roku ZUS udostępni te dane przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 2020 roku, zgodnie z przepisami Zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba że poprosi o to klient.

 

Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa

ZUS w Wielkopolsce