Aktualności

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

I Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza w lipcu na dwa kolejne dyżury telefoniczne eksperta ZUS.

Obydwa dyżury telefoniczne odbędą się 27 lipca br.

Pierwszy dyżur „Twoja działalność – pierwsze kroki w ZUS” odbędzie się w godz. od 9.00 do 10.00, pod numerem telefonu – 61 8416 865 poświęcony będzie tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Drugi dyżur „Renta rodzinna – uprawnieni, dokumentacja, wysokość świadczenia” odbędzie się pod tym samym numerem telefonu – 61 8416 865, w godzinach od 10.00 do 11.00 i dotyczyć będzie zasad przyznawania renty po osobie zmarłej.

 

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza w lipcu na kolejne dyżury telefoniczne ekspertów ZUS

Dyżury telefoniczne eksperta ZUS w Koninie nt. „Program Dobry Start – 300 zł jednorazowego wsparcia dla ucznia” odbędzie się 13 i 14 lipca,  od 9:00 do 10:00, pod nr telefonu 63 246 67 35 i poświęcony będzie zasadom wnioskowania o to jednorazowe świadczenie.

Kolejny dyżur ekspertów ZUS w Śremie nt. „Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” odbędzie się pod numerem telefonu – 61 284 80 58, w godzinach od 9.00 do 12.00 i dotyczyć będzie zasad przyznawania świadczenia uzupełniającego.

 

Serdecznie zapraszamy!