Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), na wniosek Burmistrza Obornik, zwołuję V (5) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się 10 lipca 2024 r. (środa) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach ul. marsz. J. Piłsudskiego 76

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2024 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2024-2056 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach

Paweł Drewicz