Aktualności

Zakaz wstępu na teren poligonu Biedrusko

Zakaz wstępu na teren poligonu Biedrusko

Zgodnie z „Instrukcją działalności ośrodków szkolenia poligonowego” informujemy, że od dnia 01.12.2022 r. do dnia  31.12.2022 r. na terenie poligonu Biedrusko odbywać będą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej środków minerskich oraz pozoracji pola walki. Strzelania i ćwiczenia realizowane będą od poniedziałku do soboty w godz. 7-15 i 18-24. Ponadto na terenie realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181, 186 kół łowieckich nr 79 Orzeł , nr 81 Drop i nr 86 Sokół. W ciągu całego miesiąca swoją działalność na terenie poligonu prowadzić będą saperzy realizujący interwencyjną neutralizację przedmiotów wybuchowych o niebezpiecznych różnego pochodzenia.