Aktualności

Wymiana pojemników i nowe harmonogramy wywozu odpadów

Wymiana pojemników i nowe harmonogramy wywozu odpadów

W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oborniki odbędzie się wymiana pojemników na odpady na nieruchomościach objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych.

Wymiana polegać będzie w pierwszej kolejności na dostarczeniu nowego pojemnika na odpady zmieszane w przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz dostarczeniu nowych pojemników na odpady zmieszane i segregowane dla nieruchomości mieszanych w części niezamieszkałej. Wielkość dostarczonych pojemników wynika ze złożonych deklaracji do Urzędu Miejskiego w Obornikach. Dopiero później przy ostatnim odbiorze odpadów w miesiącu czerwcu poprzednia firma odbierająca odpady ma obowiązek zabrania pojemników należących do ich własności.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość przy przeprowadzaniu tak dużego przedsięwzięcia na terenie naszej gminy.

Wraz ze zmianą operatora od 1 lipca br. zmianie ulegną również harmonogramy odbioru odpadów segregowanych. O terminach wywozu będziemy informować na bieżąco. Firma obsługująca będzie miała obowiązek dostarczenia harmonogramów w wersji papierowej dla każdej nieruchomości.