Aktualności

Weź udział w przyznaniu jakości!

Weź udział w przyznaniu jakości!

Nasza Gmina ubiega się o przyznanieEuropejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (w skrócie: ELoGE od ang. European Label of Governance Excellence), ustanowionego przez Radę Europy. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się opiniami na temat działalności naszego samorządu w formie ankiety (link). Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż od 5 do 10 minut.

Program obejmuje weryfikację przestrzegania 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym, tj.:

 1. udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja
 2. responsywność, szybkość reagowania
 3. efektywność i skuteczność
 4. otwartość i jawność
 5. przestrzeganie prawa
 6. etyczne postępowanie
 7. kompetencje i potencjał
 8. innowacyjność i otwartość na zmiany
 9. orientacja na trwałość i długofalowość działań
 10. należyte zarządzanie finansami
 11. prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
 12. rozliczalność, odpowiedzialność

Znak ELoGE przyznawany jest na 2 lata jednostkom Samorządu Terytorialnego, gminom, powiatom i samorządom wojewódzkim, zlokalizowanym na terenie Polski, które przedstawią dowody na stosowanie w praktyce 12 zasad dobrego zarządzania.

QR Code – alternatywny dostęp do badania online: 

 

 

Państwa udział w badaniu jest niezbędny do prawidłowego złożenia wniosku.

Badanie jest anonimowe – nie ma możliwości identyfikacji odpowiedzi, których Państwo udzieliliście. Wyniki będą analizowane i prezentowane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach.

Z góry serdecznie dziękujemy.