Aktualności

Ważne dla właściciele posesji bez przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Ważne dla właściciele posesji bez przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Burmistrz Obornik  przypomina, że  właściciele,  których  nieruchomości nie mają możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach  bezodpływowych  i przekazywania  powstałych nieczystości uprawnionym firmom – podstawę prawną stanowi art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.)

 Na terenie Gminy Oborniki zezwolenie na wywóz  nieczystości posiadają :

 1. BOMIX Mirosław Bombelek, ul. Podgórna 7/3, 64-520 Obrzycko telefon 6061398342
 2. ”Clipper”  Sp. z o.o., 62-001 Chludowo, ul. Nad Torem 23 telefon 618116539
 3. EKO-NUREK Jan Ciślak, ul. Obornicka 25, 62-001 Chludowo  telefon 517258592
 4. GRAMSCH Transport i Usługi Paweł Gramsch, ul. Dworcowa 10, 62-001 Chludowo
  telefon 607068141
 5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Lipowa 19
  Oborniki telefon 612961206
 6. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Staszica 33, 64-600 Oborniki  telefon 612961172
 7. TOI TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa telefon
  618359780
 8. Usługi Transportowe Małgorzata Karkowska-Kudlak, Wychowaniec 6, 64-606 Popówko 
  telefon 506288317
 9. WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze telefon 801133088
 10. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH USŁUGI TRANSPORTOWE Adam Goraj, 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 13 telefon 61 814 54 26
 11. H.U. „OPAŁEK” Daniel Ciślak ul. Obornicka 25, 62-001 Chludowo telefon 726076770
 12. Blue Toalety Przenośne z o.o. ul. Wargowska 12, 62-001 Chludowo telefon 661740 000