Aktualności

Ważne dla mieszkańców Nowołoskońca, Uścikowa i Bogdanowa!

Ważne dla mieszkańców Nowołoskońca, Uścikowa i Bogdanowa!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  • Informacja dla mieszkańców Nowołoskońca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

OBWIESZCZENIE NOWOŁOSKONIEC

  • Informacja dla mieszkańców Uścikowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 301, 303, 305, 473, 474 i 475 położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki

OBWIESZCZENIE UŚCIKOWO

  • Informacja dla mieszkańców Bogdanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej  części miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.

OBWIESZCZENIE BOGDANOWO