Aktualności

500+

500+

Od 1 kwietnia 2016 ruszył największy rządowy program, wspierający rodziny – 500+. Jak wyjaśniają jego autorzy, jego główne cele to pomoc rodzicom oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze (na dzieci do 18 roku życia), w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Te natomiast, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymują je również na pierwsze, lub jedyne dziecko. Zgodnie z zapisami Ustawy, jeżeli rodzina posiada np. troje dzieci, w tym jedno w wieku powyżej 18 r. ż, pierwszym dzieckiem na które można ubiegać się o świadczenie będzie w rzeczywistości młodsze (tj. drugie) dziecko. Rodzice ubiegający się o świadczenie na drugie dziecko nie wykazują dochodów.

W gminie Oborniki wsparciem tym objętych zostało około 3000 rodzin, dla których w budżecie na ten cel przewidziano łącznie ponad 30 mln złotych!

1 października 2017 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. 

Druki będą dostępne już od wtorku, 1 sierpnia w:

– Ośrodku Pomocy Społecznej

– Urzędzie Miejskim

– Szkołach

– Przedszkolach

– Urzędzie Stanu Cywilnego

 

WNIOSKI 500+ PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 sierpnia

PONIEDZIAŁEK 8.30 DO 18.00

WTOREK – PIĄTEK 7.30 DO 15.00

w Urzędzie Miejskim w Obornikach – pokój 110, I piętro

 

Wzór wniosku

Informacje o programie

Informator 500+

Podrecznik 500+

Więcej szczegółów programu

Rodziny ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musiały dodatkowo złożyć następujące dokumenty:

1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2 oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

3 oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa

4 oświadczenie wnioskodawcy o wysokosci jego składek na ubezpieczenie zdrowotne

OPS SW_005_i

OPS SW_005_SR_i