Aktualności

Uwaga!!! Ważne dla kierowców

Uwaga!!! Ważne dla kierowców

W najbliższych dniach czekają nas zmiany w związku z budową obwodnicy:

Skanska S.A. jako Generalny Wykonawca zadania pn: „Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie zaprojektuj i wybuduj” przekazuje informacje o terminach o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada (DK11) i ul. Staszica w Obornikach.

Planowane wprowadzenie TOR dla w/w lokalizacji:

  • 07.01.2019

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada (DK11) polegającej na wyłączeniu z ruchu połowy jezdni na odcinku około 200 m (od skrzyżowania z ul. Kowanowską w kierunku Piły) i prowadzeniu ruchu wahadłowo z zamknięciem wlotów (dojazdów) ul. Kowanowskiej na skrzyżowanie – wg zatwierdzenia nr O.PO.Z-2.4018.293.lk

– rys. 2.1

  • 14.01.2019

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. 11 Listopada (DK11) polegającej na przełożeniu ruchu z DK 11 na tymczasowy „bypass” prowadzony równolegle do istniejącej drogi i ograniczeniu kierunków ruchu na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i Kowanowskiej – wg zatwierdzenia nr O.PO.Z-2.4018.293.lk – rys. 3.1 oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Staszica polegającej na zamknięciu odcinka drogi w związku z przebudową wiaduktu – wg zatwierdzenia – nr sprawy:

KR.7121.84.2018 – rys. 2.1

STASZICA – rys 2.1

DK11 – rys 3.1

DK11 – rys 2.1