Aktualności

Uwaga rolnicy, w Waszych domach mogą pojawić się ankieterzy

Uwaga rolnicy, w Waszych domach mogą pojawić się ankieterzy

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą dwa badania ankietowe:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-grudzien-2017,109,1.html   oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

Zapraszamy także na stronę @Poznan_STAT

Badania rolne – informacje