Aktualności

Uwaga rolnicy!

Uwaga rolnicy!

Zmiany w  2023 roku – zwiększenie limitu zwrotu w podatku akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego używanym do produkcji rolnej.

Burmistrz Obornik przypomina o możliwości ubiegania się przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać od 1 lutego do 28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Obornikach w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku,

  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi  1,20 zł

Limit zwrotu podatku w 2023 roku wynosi:

1,20 zł x 110 = 132 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,20 zł x 40 = 48 zł x średnia roczna liczna dużych jednostek przeliczeniowych bydła

     Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 3-28 kwietnia 2023 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Obornikach (www.bip.oborniki.pl w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia), w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Obornikach  oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).