Aktualności

Uwaga! Oszuści

Uwaga! Oszuści

Burmistrz Obornik informuje o powtarzających się, nieuczciwych praktykach rynkowych, polegających na tym, że do mieszkańców gminy Oborniki kierowane są  oferty  sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, wymiany drzwi, wymiany okien, kaloryferów, itp. z powołaniem na współfinansowanie ww. przedsięwzięć przez Gminę Oborniki, ewentualnie objęcie Burmistrza Obornik patronatem nad nimi.

 Burmistrz Obornik stanowczo zaprzecza, żeby Gmina Oborniki  współpracowała z jakimkolwiek podmiotem w powyższym zakresie!

Zalecamy szczególną ostrożność przy korzystaniu z  usług tego rodzaju podmiotów oraz wskazujemy, że w razie wątpliwości co do ich rzetelności rekomendowany jest kontakt z Powiatowym  Rzecznikiem Konsumentów –  ul. 11 Listopada 2a (siedziba  Starostwa Powiatowego w Obornikach), tel. 61-29-73-128