Aktualności

Uwaga! Nagrody dla najlepszych sportowców!

Uwaga! Nagrody dla najlepszych sportowców!

Burmistrz Obornik ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wnioski należy składać do 10 marca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Nagroda pieniężna może być przyznana zawodnikowi, który brał udział w:

  1. organizowanych przez uprawnione światowe i europejskie federacje, związki, centrale sportowe Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy, Pucharze Świata lub Europy, Lidze Światowej lub Europejskiej,
  2. organizowanych przez uprawnione polskie związki sportowe – ligach ogólnopolskich, Mistrzostwach i Pucharach Polski.

Nagroda może być również przyznana zawodnikowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

  1.  jest zawodnikiem klubu sportowego mającego swoją siedzibę w gminie Oborniki,
  2.  jest mieszkańcem gminy Oborniki.

Zawodnik może otrzymać nagrodę pieniężną wyłącznie za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

Wnioski o przyznanie nagród mają prawo składać:

  1. zarządy klubów, związków sportowych i innych stowarzyszeń, których statuty przewidują prowadzenie działalności sportowej,
  2. dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Gminy Oborniki;
  3. osoby fizyczne.

Wiosek należy złożyć z wymaganymi załącznikami:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
  • zaświadczenie właściwego Ogólnopolskiego Związku Sportowego potwierdzającego wpisanie zawodów do oficjalnego kalendarza imprez.

 

Wniosek-1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 2020

Zarządzenie

Uchwała XLV-581-14