Aktualności

Uwaga kluby sportowe!

Uwaga kluby sportowe!

Przypominamy klubom sportowym, że 15 stycznia 2019 roku mija termin składania sprawozdań z 2018 roku, dotyczących wykonania zadania publicznego „Wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Oborniki”. Kluby mają obowiązek przedstawienia w sprawozdaniu końcowym informacji o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania, kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów, kosztorysu ze względu na źródło finansowania oraz zestawienia faktur i rachunków.

Rozliczenie końcowe dotacji – formularz