Aktualności

Uwaga!

Uwaga!

Burmistrz Obornik informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki.

OBWIESZCZENIE