Aktualności

Urzędnicy wspierają mieszkańców walczących o „Czyste Powietrze”

Urzędnicy wspierają mieszkańców walczących o „Czyste Powietrze”

Gmina Oborniki na co dzień prowadzi działania o charakterze proekologicznym. Jednym z nich jest realizowany z powodzeniem dzięki wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska system wsparcia mieszkańców pragnących skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wyróżniając się w tym zakresie na tle okolicznych gmin. Pracownicy wydziału pomagają chętnym w wypełnianiu i weryfikacji skomplikowanego formularza, co znacznie zwiększyło ilość składanych wniosków. Nawet podczas ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w czasie pandemii, była możliwość konsultacji telefonicznych, internetowych, czy wcześniejszego umówienia się na spotkanie.

Od 01.08.2019 r. do 26.04.2021 r. w Urzędzie Miejskim zweryfikowano i przekazano do rozliczenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 107 wniosków na łączną kwotę dotacyjną 1 097 273,25 brutto (koszty kwalifikowane z ww. inwestycji opiewają na kwotę 2 662 293,66zł brutto). W toku opracowywania jest kilkanaście wniosków. Wnioski te są w trakcie uzupełniania i nie zostały jeszcze oficjalnie złożone i zarejestrowane przez wnioskodawców.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Aktualnie nabór zgodnie z wytycznymi Ministerstwa nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Do przygotowania dokumentacji dotacyjnej potrzebujemy – zależnie od tego co wykonujemy:

 

 – wycenę zakupu i montażu nowego pieca (w tym zbiornik ciepłej wody, 
    wkład kominowy, niezbędne instalacje)

– wycenę wykonania przyłącza gazowego (z drogi do nieruchomości,  
   montaż skrzynki)

– koszt dokumentacji projektowej

-koszt zakupu i montażu/modernizacji instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (grzejniki, podłogówka)

– wycena zakupu drzwi zewnętrznych, powierzchnia nowych drzwi w m2

– podać jaki jest w tej chwili piec (czy węglowy czy kaflowy itd.)

– adres inwestycji (miejsce gdzie wymieniamy piec)

– imię, nazwisko, adres właściciela budynku

– numer działki

– numer elektronicznej księgi wieczystej

– numer konta bankowego wnioskodawcy – właściciela budynku

– nr telefonu

– email

– rok oddania budynku

– powierzchnia całkowita budynku

– powierzchnia prowadzonej w budynku działalności gospodarczej (jeśli jest prowadzona)

– liczba lokali w budynku ( max. 2 lokale) nie dotyczy domów jednorodzinnych

– data rozpoczęcia prac – czyli planowana data pierwszej faktury

– kserokopie PIT za rok 2019 właściciela budynku

– dane współwłaściciela nieruchomości (imię nazwisko adres)

– czy właściciel posiada wspólność majątkową z małżonkiem?

– pesel małżonka

 

 

WAŻNE!

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013r. :

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jestwymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2 do Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Pytania dot. programu prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Obornikach:

(61) 65 59 130

anna.eichler@um.oborniki.pl