Aktualności

Umowa na remont domu kultury w Objezierzu podpisana

Umowa na remont domu kultury w Objezierzu podpisana

W czwartek, 8 marca Burmistrz Obornik podpisał umowę na modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu. Ten zabytkowy obiekt oczyszczony zostanie z wewnętrznego wystroju z lat 70. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowej wentylacji i ogrzewania. Wyremontowany zostanie także cały dach budynku, wraz z rynnami. Wewnątrz pod antresolą powstaną toalety dla publiczności. Budynek będzie wyposażony w nowe oświetlenie, które podkreśli jego architektoniczne walory. Dzięki realizacji przedsięwzięcia przywrócona zostanie funkcja kulturalna obiektu, który będzie mógł służyć integracji społeczności lokalnej.

Wykonawcą prac na kwotę ponad miliona złotych będzie konsorcjum firm Retro-Styl Sp. z o.o. z Poznania oraz JG-BUD z Daszkiewic.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 792 214,83zł w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działanie 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałanie 4.4.3. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.