Aktualności

Ulice generałów już gotowe

Ulice generałów już gotowe

Zakończono budowę ulic: Gen. F. Kleeberga, Gen. T. Kościuszki, Gen. S. Grota-Roweckiego i Gen. S. Taczka.

W ramach inwestycji wykonanej przez Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzego Cegłowskiego z Borowa Młyn powstało około 400 metrów dróg z chodnikami i tak ważną dla mieszkańców kanalizacją deszczową.

Koszt inwestycji to niemal 900 tys. zł.

Poprawność wykonania prac sprawdzali w czasie odbioru Burmistrz Obornik wraz z kierownikiem wydziału inwestycji oraz radnymi Beatą Matelską, Markiem Lemańskim i Arielem Mańczakiem, którzy systematycznie zabiegali o budowę kolejnych dróg w tym rejonie miasta.