Aktualności

Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Obornik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 65 59 125. 

 

Upowszechnianie zorganizowanej aktywności fizycznej.

OGŁOSZENIE

 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej.

OGŁOSZENIE

 

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia – niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE