Aktualności

Tomasz Szrama poprowadził obrady Stowarzyszenia S 11

Tomasz Szrama poprowadził obrady Stowarzyszenia S 11

We wtorek 22 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Powiatów i Województw „Droga S11” Obrady poprowadził wybrany na przewodniczącego zebrania Burmistrz Obornik Tomasz Szrama.

 

 

Sekretarzem wybrano Wicestarostę Powiatu Obornickiego Waldemara Cyranka. Głównym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania za rok 2021 oraz udzielenie absolutorium zarządowi, który kolejną kadencję działał pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy przekazali informację na temat aktualnego zaawansowania prac na kolejnych odcinkach drogi S 11.