Aktualności

Szkoła Podstawowa w Kiszewie będzie miała patrona

Szkoła Podstawowa w Kiszewie będzie miała patrona

Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej, lipcowej sesji Rady Miejskiej.

Od 14 września placówce patronować będą Powstańcy Wielkopolscy. Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpiły do Rady Miejskiej w Obornikach wspólnie Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Radni decyzję podjęli jednogłośnie.

Praca wychowawcza prowadzona w szkole w bieżącym roku szkolnym, konsultacje prowadzone ze środowiskiem szkolnym oraz społecznością lokalną pozwalają stwierdzić, że wybór Patrona jest trafny i pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw patriotycznych uczniów Szkoły Podstawowej w Kiszewie – uzasadniali uchwałę radni.

Zadowolenia z podjętej przez radę decyzji nie kryła obecna podczas sesji dyrektor, a jednocześnie radna powiatu Zofia Kotecka. Dziękując radnym podkreślała, że setna rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego to najlepszy czas na realizację tego typu inicjatyw.