Aktualności

Tak Niepodległość świętują Oborniki!

Tak Niepodległość świętują Oborniki!

Biało-czerwonymi barwami mienił się korowód, który przemaszerował przez Oborniki z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Po uroczystej mszy św. za Ojczyznę na Rynku zebrali się mieszkańcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz, organizacji społecznych i politycznych oraz uczniowie szkół, którzy bez wątpienia nadali miastu kolorytu swymi wspaniałymi, konkursowymi interpretacjami polskości.

Po drodze wiodącej do pomnika I.J.Paderewskiego uczestnicy marszu obejrzeli inscenizację z udziałem Obornickiego Stowarzyszenia Strzelców z Broni Historycznej i Czarnoprochowej, przedstawiającą zaprzysiężenie Powiatowej Rady Ludowej z 1919 roku. Na budynku Urzędu Miejskiego natomiast, przy dźwiękach „Roty” w wykonaniu chóru Cantilena, rozwinięto symboliczną biało-czerwoną flagę. Na finał, już na ulicy Paderewskiego odbył się pokaz laserowy, przedstawiający równie barwne, jak padające wiązki światła, dzieje naszej Ojczyzny.

Nie było burd, złości, zamieszek – tylko wspólna radość ze święta niepodległej Ojczyzny.  „Pojęcie patriotyzmu ma tak wiele oblicz, jak wiele jest ludzkich osobowości” – podkreślał podczas uroczystości Burmistrz Obornik Tomasz Szrama. „Dla jednych to wciąż żywe wojenne wspomnienia, gdy z narażeniem własnego życia walczyli za swój ukochany kraj, ofiarując nam największy skarb – wolność. To pamięć o „żołnierzach wyklętych” – walczących po 1945 roku z sowietyzacją Polski i oczernianych później przez propagandę PRL. A także Tych, którzy w tę propagandę nigdy nie uwierzyli – opozycji antykomunistycznej i wielkiego ruchu Solidarności. Dzisiejszy patriotyzm ma jeszcze wiele nowych oblicz: stęsknionego za Ojczyzną emigranta, kibica porządkującego powstańcze groby, członka grupy rekonstrukcyjnej, czy turysty zachwyconego urokiem polskich krain. Choć definicji jest tak wiele, to łączy je jedno – wspólna radość i duma z bycia Polakiem. Mimo, że radość tę okazywać można każdego dnia, najważniejsza i najpiękniejsza jest możliwość wspólnego cieszenia się z Polski wolnej i suwerennej.” – dodawał burmistrz, podkreślając jednocześnie, iż obecni przedstawiciele różnych opcji, partii, stowarzyszeń. Choć na co dzień różni, nie zawsze zgodni – z dumą i szacunkiem szli tego dnia razem, we wspólnych biało-czerwonych barwach.

Ostatnim punktem uroczystości były prezentacje szkół, biorących udział w konkursie POLSKA. O jego wynikach poinformujemy w najbliższym czasie.