Aktualności

Strefa nadal w zarządzie Projekt Parking

Strefa nadal w zarządzie Projekt Parking

Firma Projekt Parking Sp. z o.o. została wybrana w postępowaniu przetargowym na zorganizowanie i administrowanie strefą niestrzeżonego płatnego parkowania na terenie miasta Oborniki.

Zamówienie polegać będzie na urządzeniu i wyposażeniu strefy w minimum 13 parkometrów i inne urządzenia niezbędne do jej właściwego funkcjonowania, pobieraniu opłat za parkowanie, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych. W ramach zamówienia wykonawca będzie coroczne odnawiać oznakowanie poziome w obszarze oddziaływania strefy oraz czyścił oznakowanie pionowe i  uzupełniał braki w oznakowaniu poziomym.