Aktualności

Stań do przetargu!

Stań do przetargu!

Gmina Oborniki ogłosiła przetarg na przebudowę budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Obornikach.

Hala ma zostać dostosowana do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach prac przewidziano m.in. wydzielenie strefy ZL w hali, wymianę okien na nieotwieralne, wydzielenie strefy wentylatorni, rozdzielni głównej, kanału technicznego,  wyposażenie pomieszczeń o drzwi z klamkami antypanicznymi, zabezpieczenie drewnianych siedzisk na widowni, wymianę grzejników. Wykonany ma zostać także system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym, hydranty oraz oświetlenie ewakuacyjne.

Oferty można składać do 22 kwietnia do godz. 10:00.

Szczegóły: http://bip.umoborniki.nv.pl/