Aktualności

Sprawdź jakość powietrza

Sprawdź jakość powietrza

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF PM10 (51.80µg/m³), PM2.5 (31.92µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (47.60µg/m³), PM2.5 (31.02µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (17.70µg/m³), PM2.5 (13.12µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (29.90µg/m³), PM2.5 (20.05µg/m³).  Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (58.60µg/m³), PM2.5 (35.43µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (65.30µg/m³), PM2.5 (39.39µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (51.10µg/m³), PM2.5 (30.86µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (38.00µg/m³), PM2.5 (24.86µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (52.30µg/m³), PM2.5 (32.48µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (40.80µg/m³), PM2.5 (26.51µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

 

Stan na godzinę 8:00.

 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.

 

Odczyty z 13 stycznia, godz. 19:00. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 103%, PM2.5 124%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 107%, PM2.5 127%. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 113%, PM2.5 136%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 157%, PM2.5 188%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 179%, PM2.5 211%.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 272%, PM2.5 326%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 98%, PM2.5 116%. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 81%, PM2.5 97%.