Aktualności

Sprawdź jakość powietrza

Sprawdź jakość powietrza

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF wykazują PM10 (35.90µg/m³), PM2.5 (21.54µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (18.70µg/m³), PM2.5 (11.22µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (39.90µg/m³), PM2.5 (23.94µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (13.30µg/m³), PM2.5 (7.98µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu. 

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (21.10µg/m³), PM2.5 (12.66µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (21.70µg/m³), PM2.5 (13.02µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (18.30µg/m³), PM2.5 (10.98µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (13.30µg/m³), PM2.5 (7.98µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (11.50µg/m³), PM2.5 (6.90µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (21.30µg/m³), PM2.5 (12.78µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

 

Stan na godzinę 11:55.

Stan na godzinę 9:30. 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.  

 

Odczyty z 1 grudnia, godz. 19:00:

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 96% normy, PM2.5 115% normy 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 76%, PM2.5 92% normy. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 60% normy, PM2.5 72% normy. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 132% normy, PM2.5 158%. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 104% normy, PM2.5 125%. 

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 117% normy, PM2.5 141% normy.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 93% normy, PM2.5 112%

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 118%, PM2.5 145%