Aktualności

Sprawdź jakość powietrza

Sprawdź jakość powietrza

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF wykazują PM10 (35.90µg/m³), PM2.5 (21.54µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (1.50µg/m³), PM2.5 (0.90µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (4.40µg/m³), PM2.5 (2.64µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (4.40µg/m³), PM2.5 (2.64µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (1.80µg/m³), PM2.5 (1.08µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (3.40µg/m³), PM2.5 (2.04µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (4.70µg/m³), PM2.5 (2.82µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (9.40µg/m³), PM2.5 (5.64µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (39.50µg/m³), PM2.5 (23.70µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (21.30µg/m³), PM2.5 (12.78µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

 

Stan na godzinę 9:30. 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę. 

 

Odczyty z 28 listopada, godz. 19:00.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 33% normy, PM2.5 39% normy.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM1042% normy, PM2.5 50% normy. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 52% normy, PM2.5 62% normy. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 77% normy, PM2.5 93% normy. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 75% normy, PM2.5 90% normy.

– Przy Obornickim Centrum Sportu  PM10 83% normy, PM2.5 99% normy. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 23% normy, PM2.5 28% normy.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 43% normy, PM2.5 52% normy.