Aktualności

Sprawdź jakość powietrza

Sprawdź jakość powietrza

Toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze!

W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.

Czujniki umieszczone: 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF wykazują PM10 (62.80µg/m³), PM2.5 (37.68µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie PM10 (66.90µg/m³), PM2.5 (40.14µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu. 

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 (43.00µg/m³), PM2.5 (25.80µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 (52.70µg/m³), PM2.5 (31.62µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 (72.50µg/m³), PM2.5 (43.50µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza PM10 (78.50µg/m³), PM2.5 (47.10µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 (71.70µg/m³), PM2.5 (43.02µg/m³). Powietrze umiarkowane. Zostań w domu. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie PM10 (19.60µg/m³), PM2.5 (11.76µg/m³). Powietrze w porządku. Możesz wyjść z domu. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 (57.60µg/m³), PM2.5 (34.56µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycynie PM10 (21.30µg/m³), PM2.5 (12.78µg/m³). Powietrze dobre. Możesz wyjść z domu. 

 

 Stan na godzinę 10:10. 

 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.

Źródło

 

Odczyty z 7 listopada, godz. 19:00. 

– Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF PM10 501% normy, PM2.5 601% normy. 

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie  PM10 125% normy, PM2.5 151% normy.

– Przy Szkole w Objezierzu PM10 92% normy, PM2.5 111% normy.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie PM10 113% normy, PM2.5 136% normy. 

– Przy Obornickim Centrum Sportu PM10 200%, PM2.5 240% normy.  

– Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza  PM10 136%normy,  PM2.5 164% normy.

– Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego PM10 112% normy, PM2.5 134% normy.

– Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszewie PM10 81% normy, PM2.5 97% normy.

 

 

Co to PM 2.5 i pył PM10

PM 2,5 -aerozole atmosferyczne inaczej zwane pyłami zawieszonymi ich średnica nie przekracza 2,5 μm, Zdaniem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) są one najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi da człowieka.

Długotrwałe przebywanie pod wpływem pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, natomiast krótkotrwała ekspozycja powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia jak również może powodować hospitalizację wywołaną ostrymi reakcjami układu oddechowego lub osłabieniem czynności płuc.

Pyły PM2,5 są tak drobne iż mogą dostawać się bezpośrednio przez płuca do krwioobiegu.

 

PM10 – cząsteczki należące do areozoli atmosferycznych będące pyłami zawieszonymi składającymi się substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Wielkość cząsteczek pyłu PM10 jest mniejsza niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Dopuszczalny poziom dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Źródło