Aktualności

Sołtysi obradowali

Sołtysi obradowali

W środowy poranek, 12 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego kolejny raz spotkali się sołtysi z gminy Oborniki. Podczas narady Sekretarz Krzysztof Nowacki odczytał pismo Barbary Babcic-Geartner i innych sołtysów kierowane do Burmistrza Obornik w sprawie zmiany statutów sołectw i zapisów wskazujących na liczbę osób w radach sołeckich. Poinformował jednocześnie, że aby ten zapis mógł być zmieniony należy przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Zapowiedział również, iż w organizacji takich konsultacji pomoże wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Prócz tematów bieżących oraz istotnych dla funkcjonowania sołectw kwestii finansowych nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji realizujących zadania związane ze wsią, w tym działalnością rolniczą.

Małgorzata Najdek, szefowa LGD Kraina Trzech Rzek – poinformowała o ruszającym w połowie marca naborze wniosków, umożliwiającym pozyskanie dotacji na budowę infrastruktury rekreacyjnej w ramach projektów grantowych. Paweł Bydałek omawiał możliwości współpracy z reprezentowaną przez niego Wielkopolską Izbą Rolniczą, a powiatowy lekarz weterynarii Magdalena Karmelita-Bach przekazała kluczowe informacje dotyczące ASF i ptasiej grypy. W tym zasady, których należy przestrzegać w trosce o bezpieczeństwo okolicznych gospodarstw.

Przypominamy najważniejsze z nich:

Lista preparatów do dezynfekcji rąk

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF