Aktualności

Śmieci 2022 – złóż deklarację i uniknij problemów!

Śmieci 2022 – złóż deklarację i uniknij problemów!

Od początku listopada trwają prace związane z przejęciem przez Gminę Oborniki obowiązków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i co za tym idzie koniecznością składania przez mieszkańców nowych deklaracji.

Dzięki współpracy z sołtysami zespoły pracowników Urzędu Miejskiego tłumaczą jak wypełnić oraz przyjmują wnioski w poszczególnych sołectwach. Do końca miesiąca z takiej możliwości skorzystać mogą następujące wsie:

I.

22.11.2021

15.00 – 16.30

Sycyn (Przeciwnica)

17.00 – 19.00

Osowo Nowe (Osowo Stare)

II.

23.11.2021

15.30 – 19.00

Rożnowo (Marszewiec)

III.

24.11.2021

15.30 – 19.00

Kowanówko

IV.

30.11.2021

15.30 – 19.00

Dąbrówka Leśna

Taka organizacja pracy ma  pomóc tym osobom, które z różnych względów nie mogą dotrzeć do siedziby urzędu.

Do tej pory złożono ok. 1.500 deklaracji. Gorąco zachęcamy do ich składania, ponieważ pozwoli to uniknąć ewentualnych problemów z odbiorem odpadów w nowym roku.

Już niedługo wprowadzony zostanie także nowy, prostszy i przede wszystkim szybszy sposób złożenia deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Formularze wypełnić będzie można online za pośrednictwem kalkulatora „Przyjazne Deklaracje – Odpady Komunalne”. To narzędzie umożliwi wywiązanie się z obowiązku bez wizyty w Urzędzie.

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2022 roku nie dokonujemy płatności na konto ZM GOAP. Od tej daty, bowiem konieczne jest wnoszenie opłaty na nowe konto dedykowane złożonej deklaracji. Indywidualne numery kont będą w najbliższym czasie sukcesywnie przekazywane do mieszkańców.