Aktualności

Seniorze! Masz problem z dotarciem do punktu szczepień? Zadzwoń!

Seniorze! Masz problem z dotarciem do punktu szczepień? Zadzwoń!

Przypominamy, że w przypadku problemów z dojazdem osób 80+ i 70+ w terminie wyznaczonym na szczepienie, Urząd Miejski zorganizuje transport do wskazanego punktu szczepień oraz powrotny.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  1. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi wystarczy zadzwonić, podać swoje dane, termin szczepienia, przychodnię, w której będzie ono wykonane oraz numer kontaktowy. Zadzwonić warto możliwie kilka dni przed terminem szczepienia – pozwoli to na sprawną organizację transportu.

Infolinia dotycząca transportu: 665 056 580