Aktualności

Kolejna edycja programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców

Kolejna edycja programu pomocy żywnościowej dla mieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach informuje, ze osoby, które otrzymały powiadomienie SMS mogą zgłaszać się po paczki żywnościowe.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2020

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez  Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa, która przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. W gminie Oborniki funkcję Organizacji Partnerskiej Lokalnej pełni Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI:

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej). których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych, w skład których wchodzą m.in. cukier, kasza, ryż, olej, ser, przetwory owocowo – warzywne, makaron, konserwy mięsne i rybne i inne. Żywność wydawana jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu (osobistego lub telefonicznego) z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach.

Osoby Bezdomne, zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Obornikach.