Aktualności

Rozbudowa OOK – Gmina wydłuża termin składania ankiet

Rozbudowa OOK – Gmina wydłuża termin składania ankiet

Ankiety pozwalające na pozyskanie opinii dotyczących współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy przebudowie Obornickiego Ośrodka Kultury można składać w nowym terminie – do 13 sierpnia.

Inwestycja zakłada modernizację istniejącej infrastruktury i dobudowę zdecydowanie większej części, w której znalazłyby się sale warsztatowe, widowiskowe i wyczekiwane przez oborniczan kino.

Szukając możliwości finansowania tak szerokiego przedsięwzięcia zdecydowano się na jego realizację w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego  (PPP).  W maju podpisano umowę, obejmującą  przygotowanie przedrealizacyjnej analizy technicznej i finansowej, testu rynku (czyli zainteresowania przedsiębiorców przystąpieniem do projektu), a także świadczenie kompleksowych usług w całym procesie wyboru partnera.

TEST RYNKU

Wybór partnera poprzedzają konsultacje, które mają na celu przeprowadzenie testu rynkowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia. Taki test ma z jednej strony zainteresować możliwością zainwestowania funduszy na obszarze Gminy Oborniki, a z drugiej ustalić preferencje potencjalnych partnerów, co do ewentualnej realizacji przedsięwzięcia.

Poniższe ankiety (które należy złożyć do 13 sierpnia) pozwolą na pozyskanie opinii co do założeń przyjętych w zakresie formuły i zasad współpracy, formy wkładu własnego, wynagrodzenia partnera prywatnego oraz zarządzania powstałym majątkiem. Właściwy wybór partnera prywatnego nastąpi w kolejnym etapie wdrażania przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi na pytania zwarte w ankiecie prosimy o zapoznanie się z Memorandum Informacyjnym zawierającym istotne informacje dotyczące przedsięwzięcia.

Odpowiedzi udzielone podczas testu nie są traktowane, jako ostateczne stanowisko firmy, ale jako informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności.  Zostaną wykorzystane wyłącznie na cele niniejszego przedsięwzięcia.

Ankieta Banki

Ankieta Partnerzy

Memorandum Informacyjne

Jedna z propozycji – wizualizacja